Dự án duy tu
Công Trình: Duy tu bảo quản nút giao thông Thủ Đức. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 2. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2011.

Công Trình: Duy tu bảo quản công viên cây xanh nút giao thông Quang Trung và dải phân cách Tỉnh lộ 15 - Chợ Cầu. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2010-2013.

Công Trình: Duy tu bảo quản hành lang mảng xanh xung quanh khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2011.

+ Tên công trình: Chăm sóc , bảo quản công viên mảng xanh nút giao Tân Kiên. + Chủ đầu tư: - Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 ( 2011-2012) - Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn ( 2013-2015). + Đơn vị: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian: 2011-2015.

Công Trình: Duy ty bảo quản cây xanh trước khu công nghệ cao Thành Phố - Quận 9.