Chăm sóc, bảo quản công viên mảng xanh nút giao Tân Kiên
+ Tên công trình: Chăm sóc , bảo quản công viên mảng xanh nút giao Tân Kiên. + Chủ đầu tư: - Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 ( 2011-2012) - Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn ( 2013-2015). + Đơn vị: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian: 2011-2015.

+ Tên công trình: Chăm sóc , bảo quản công viên mảng xanh nút giao Tân Kiên.

+ Chủ đầu tư: - Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 ( 2011-2012)

                       - Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn ( 2013-2015).

+ Đơn vị: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

+ Thời gian: 2011-2015. 

Các tin khác