Duy tu bảo quản cây xanh trước Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp.HCM
Công Trình: Duy ty bảo quản cây xanh trước khu công nghệ cao Thành Phố - Quận 9.
 Công Trình:  Duy ty bảo quản cây xanh trước khu công nghệ cao Thành Phố - Quận 9.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 02.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thực hiện: Năm 2010-2013. 
Các tin khác