Duy tu bảo quản công viên cây xanh nút giao thông Quang Trung và dải phân cách Tỉnh lộ 15 - Chợ Cầu
Công Trình: Duy tu bảo quản công viên cây xanh nút giao thông Quang Trung và dải phân cách Tỉnh lộ 15 - Chợ Cầu. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2010-2013.
Công Trình: Duy tu bảo quản công viên cây xanh nút giao thông Quang Trung và dải phân cách Tỉnh lộ 15 - Chợ Cầu.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thực hiện: Năm 2010-2013.


Các tin khác