HỌP MẶT TÂN NIÊN 2014
Lúc 9 giờ ngày 06/02/2014 tại Văn phòng Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh Giám Đốc tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu cùng cán bộ công nhân viên mừng Tân niên Giáp Ngọ 2014. Buổi họp mặt có Hội Đồng Thành Viên, Ban Giám đốc công ty , các trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ, và toàn thể cán bộ nhân viên thuộc khối văn phòng công ty. Thay mặt Hội Đồng Thành Viên và Ban Giám đốc công ty, ông
           Lúc 9 giờ ngày 06/02/2014 tại Văn phòng Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh Giám Đốc tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu cùng cán bộ công nhân viên  mừng Tân niên Giáp Ngọ 2014. Buổi họp mặt có Hội Đồng Thành Viên, Ban Giám đốc công ty , các trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ,  và toàn thể cán bộ nhân viên thuộc khối văn phòng công ty.
          Thay mặt Hội Đồng Thành Viên và Ban Giám đốc công ty, ông Vũ Văn Cương đã gửi lời chúc đầu năm đến toàn thể các cán bộ công nhân viên toàn công ty nói chung và khối văn phòng nói riêng cùng với gia đình một năm mới sức khoẻ dồi dào và gặp nhiều thành công.
           Một số hình ảnh của buổi họp mặt đầu năm:
  
 

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Giám Đốc Công ty chúc tết đầu năm cán bộ nhân viên văn phòng công ty.
  
 
Bí Thư Chi Bộ cơ sở Công ty chúc tết cán bộ công nhân viên.
 
 
 


Chủ Tịch Công Đoàn chúc tết cán bộ, nhân viên.
 


Bí Thư chi Đoàn chúc tết cán bộ, nhân viên.


Các tin khác