SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ " VĂN HÓA DOANH NGHIỆP "
Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam để khẳng định vị thế và thương hiệu của mình trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập Quốc tế.
    
          Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam để khẳng định vị thế và thương hiệu của mình trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập Quốc tế.
         Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2015, Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ và nhân viên quản lý. Đây là một trong những bước nằm trong kế hoạch xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp của Công ty.
         Buổi nói chuyện chuyên đề do ThS. Hà Trung Thành  (Giảng viên Học viện cán bộ Quản lý Tp.HCM) trình bày, cung cấp cho người nghe những kiến thức nền tảng về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp,  từ 4 biết “ Biết cười - Biết lắng nghe - Biết xin lỗi - Biết cảm ơn”  tới  5 nguyên tắc “ Hoà đồng- Văn hoá vùng miền- Khoa học & Nghệ thuật -  Tôn trọng, Chia sẻ”. Bên cạnh đó giảng viên còn hướng dẫn cụ thể để xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi của đơn vị, quan điểm của lãnh đạo và cán bộ nhân viên về văn hóa doanh nghiệp, từ đó từng bước đưa văn hóa doanh nghiệp ngày càng có tác dụng thật sự đến việc phát triển thương hiệu Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh.
        Trong buổi nói chuyện, cán bộ công nhân viên (CBNV) Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đã thảo luận tập trung về văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp cũng như những giá trị cốt lõi mà Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đang thực hiện. Qua đó, giảng viên cũng nhấn mạnh muốn khẳng định thương hiệu và phát triển biền vững thì doanh nghiệp phải thực  hiện quy trình “Suy nghĩ - hành vi - thói quen - giá trị cốt lõi”.
        Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh mong muốn CBNV toàn Công ty cùng góp sức để xây dựng công ty ngày càng phát triển với bản sắc văn hoá riêng biệt của mình.
 
* Một số hình ảnh của buổi nói chuyện chuyên đề Bài: Minh Hoạt - Ảnh: Quốc Tuấn
 
Các tin khác