THAM DỰ LỄ TRỒNG CÂY DO SỞ GTVT VÀ QUẬN ỦY, UBND QUẬN 2 TỔ CHỨC
Để kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/5/2014) và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06/2014). Sáng ngày 30/05/2014, tại khu vực dạ cầu Sài Gòn 2, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 2 tổ chức "Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2014"
Để kỷ niệm124 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/5/2014) và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06/2014). Sáng ngày 30/05/2014, tại khu vực dạ cầu Sài Gòn 2, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 2 tổ chức "Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2014" 
Các tin khác