LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Phát triển Đảng viên là một trong những nội dung chủ yếu của công tác Xây dựng Đảng của Chi, Đảng bộ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ phát triển từ 10 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ.

Phát triển Đảng viên là một trong những nội dung chủ yếu của công tác Xây dựng Đảng của Chi, Đảng bộ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ phát triển từ 10 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ.

Năm 2016, việc phát triển đảng viên mới của Chi bộ đã đạt kế hoạch 02 đảng viên/năm. Ngày 03/2/2016 Chi bộ đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới anh Dương Kim Chung  - Công nhân Đội cắt tỉa chăm sóc cây xanh và ngày 30/12/2016 mới kết nạp thêm 01 đảng viên là chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – cán bộ kỹ thuật của Khối Quản lý Duy tu, hai đảng viên mới đều là những người lao động tiêu biểu, người đoàn viên ưu tú của các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cơ sở giới thiệu cho Chi bộ. Đã nâng đảng số của Chi bộ là 10 người.

Năm 2016, Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh được Ban Thường Vụ Quận Ủy Bình Tân ban hành Quyết định số 17-QĐ/QU, ngày 27/02/2017 công nhận Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh năm 2016”. Đây là năm thứ hai Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đạt trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp


Các tin khác