TẶNG CÂY XANH HOA KIỂNG VÀ GHẾ ĐÁ ĐẾN NGƯỜI DÂN XÃ ĐẢO THẠNH AN - HUYỆN CẦN GIỜ
Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Đinh La Thăng - Bí Thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về việc tăng cường chăm lo đời sống tinh thần người dân sinh sống ở xã đảo Thạnh An - Cần Giờ còn nhiều khó khăn về môi trường cây xanh bóng mát và sinh hoạt văn hóa.
         Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Đinh La Thăng - Bí Thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về việc tăng cường chăm lo đời sống tinh thần người dân sinh sống ở xã đảo Thạnh An - Cần Giờ còn nhiều khó khăn về môi trường cây xanh bóng mát và sinh hoạt văn hóa.
         Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đã hỗ trợ Đoàn Thanh niên Sở GTVT Tp. HCM, Phòng QLCVCX sở GTVT và Khu Quản lý GTĐT Số 04, tặng hơn 200 cây xanh, chậu kiểng và 20 ghế đá ( tổng giá trị 200 triệu đồng) để trao tặng đến người dân xã đảo Thạnh An - Huyện Cần Giờ vào ngày 30/8/2016
Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động trao tặng cây xanh và ghế đá.


Các tin khác