HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Thực hiện Chủ đề Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuổi cung ứng”, trong 03 ngày thứ bảy (25/5, 01/6 và ngày 08/6) Tập đoàn Môi Trường Xanh sẽ tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBNV-NLĐ thuộc các đối tượng nhóm 1, 2, 3 và 4. Đây là chương trình huấn luyện định kỳ của Tập đoàn.

Thực hiện Chủ đề Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuổi cung ứng”, trong 03 ngày thứ bảy (25/5, 01/6 và ngày 08/6) Tập đoàn Môi Trường Xanh sẽ tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBNV-NLĐ thuộc các đối tượng nhóm 1, 2, 3 và 4. Đây là chương trình huấn luyện định kỳ của Tập đoàn.

Nội dung huấn luyện nhằm cập nhật các thông tin, văn bản mới của nhà nước quy định chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; những kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và trong quá trình hoạt động sản xuất, đặc biệt là cung cấp cho NLĐ những thông tin, hình ảnh về các trường hợp tai nạn lao động đã xảy ra. Thông qua đó giúp người lao động nhận thức được tầm quan trọng công tác An toàn, vệ sinh lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình lao động sản xuất; phát huy chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các tổ, đội sản xuất trong việc xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, gương mẫu chấp hành nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/5.

Bài và ảnh : Huy Hội

Các tin khác