HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016
Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Ngày 28/4/2016, Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đã tổ chức HN.NLĐ, về dự Hội nghị có 195 Đại biểu

Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở.

Ngày 28/4/2016, Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh đã tổ chức HN.NLĐ, về dự Hội nghị có 195 Đại biểu, trong đó có 12 đại biểu đương nhiên (gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư Chi bộ, Bí Thư Chi đoàn TN, Trưởng Ban Nữ Công, Các Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Hành chính Nhân sự, Kế hoạch Tổng hợp, Kỹ thuật và Quản lý thi công – Duy tu) và 183 đại biểu được bầu từ cấp Tổ, Đội, Phòng.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí NGUYỄN VĂN DỄ: Ủy viên BCH. LĐLĐ Tp HCM, Quận Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, đến dự còn có các đồng chí Trưởng ban chuyên đề LĐLĐ Quận Bình Tân.

 

Hội nghị Người lao động đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1.      Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng SXKD năm 2016

2.      Kết quả thực hiện Thỏa ước lao động năm 2015.

3.      Thảo luận và biểu quyết các dự thảo: Thỏa ước lao động tập thể năm 2016; Nội quy lao động; Quy chế hoạt động của Công ty.

4.      Giám đốc và Phó Chủ tịch Công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2016.

 

Hội nghị đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết.
Ảnh: Quốc Tuấn

Các tin khác