GIAO LƯU TRAO ĐỔI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NÔNG LÂM NAM BỘ
Phúc đáp lời mời của lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam bộ, ngày 14/5/2016 Ban lãnh đạo Công ty và một số cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh đã đến tham dự buổi giao lưu trao đổi công tác giảng dạy và học trong thời gian 02 đơn vị đã hợp tác.

            Phúc đáp lời mời của lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam bộ, ngày 14/5/2016 Ban lãnh đạo Công ty và một số cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh đã đến tham dự buổi giao lưu trao đổi công tác giảng dạy và học trong thời gian 02 đơn vị đã hợp tác. 

            Trong buổi giao lưu, hai đơn vị đã chân tình góp ý những mặt được và những mặt cần bổ sung trong quá trình giảng dạy và học thời gian qua để rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy và học thời gian sắp tới.

            Cũng trong buổi giao lưu hai đơn vị đã nêu ra một số nội dung sẽ liên kết hợp tác về công tác đào tạo và sản xuất kinh doanh. Nội dung này sẽ có kế hoạch bàn thảo sâu rộng hơn.            

            Các tin khác