Duy tu bảo quản nút giao thông Thủ Đức
Công Trình: Duy tu bảo quản nút giao thông Thủ Đức. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 2. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2011.
Công Trình: Duy tu bảo quản nút giao thông Thủ Đức.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 2.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thực hiện: Năm 2011.


Các tin khác