HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐMTX ngày 15/02/2023 về tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2023, từ ngày 01/3 đến 20/3/2023 các khối, các công ty đã phối hợp cùng BCH Công đoàn bộ phận đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ cấp cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐMTX ngày 15/02/2023 về tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2023, từ ngày 01/3 đến 20/3/2023 các khối, các công ty đã phối hợp cùng BCH Công đoàn bộ phận đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ cấp cơ sở. Tại Hội nghị, người lao động đã phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của đơn vị, kiến nghị điều chỉnh tăng các chế độ về lương, thưởng và phúc lợi của người lao động. Hầu hết các ý kiến của người lao động đều được chủ trì Hội nghị trả lời ngay tại hội nghị cấp cơ sở. Qua tổng hợp, một số ý kiến của các đơn vị có nội dung trùng lắp, Công đoàn cơ sở tổng hợp lại còn 30 ý kiến mang tính tổng thể, phản ánh chung nguyện vọng của tập thể người lao động tại các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Ngay sau thời gian kết thúc Hội nghị NLĐ cấp cơ sở. Ngày 01/4/2023, Ban TGĐ Tập đoàn phối hợp cùng BCH Công đoàn cơ sở tiến hành tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ năm 2023 cấp Tập đoàn. Thành phần tham dự gồm: Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các khối, các công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, trưởng các bộ phận, Đội trưởng, tổ trưởng sản xuất. 

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban TGĐ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (đồng chủ trì Hội nghị) đã lần lượt trả lời các kiến nghị của tập thể NLĐ; ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị đã kiến nghị thêm với Tổng Giám đốc một số vấn đề mà người lao động còn nhiều quan tâm như: bảo lưu phép năm, phụ cấp công việc, mức lương khi tuyển dụng còn thấp khó giữ chân người lao động sau thời gian thử việc… Thông qua đối thoại, đại diện Ban TGĐ đã chia sẽ nhiều thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và nhiệm vụ sản xuất trong thời gian tới, các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận sôi nổi, dân chủ và cùng nhau trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích mà lãnh đạo Tập đoàn và Người lao động đều quan tâm. Cũng tại Hội nghị đối thoại, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã cùng ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tăng cường sự hợp tác, chia sẽ trách nhiệm để cùng phối hợp, nỗ lực xây dựng Tập đoàn Môi Trường Xanh ngày càng vững mạnh và phát triển./.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị


Các đại biểu tham dự Hội nghị


Ông Trần Anh Tuấn - PTGĐ trả lời kiến nghị của Người lao động


Ông Lý Ngọc Sơn - Chủ tịch CĐCS trả lời kiến nghị của Người lao động
Bà Võ Thị Thu Sương - TGĐ tập đoàn và ông Lý Ngọc Sơn - CTCĐ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động

Bài: Lê Huy Hội - Ảnh : Quốc Tuấn

Các tin khác