ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH
Sáng nay, ngày 13/4/2024 tại Văn phòng Tập đoàn Môi Trường Xanh đã tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành, hình thức đào tạo: Mạn đàm, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm.

Sáng nay, ngày 13/4/2024 tại Văn phòng Tập đoàn Môi Trường Xanh đã tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành, hình thức đào tạo: Mạn đàm, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm. Chương trình đào tạo được chia thành sáu chuyên đề: (1) Ứng dụng Excel trong lập, quản lý hồ sơ chất lượng công trình, (2) Vận hành hệ thống tưới tự động, (3) Ứng dụng Autocad, (4) Ứng dụng Photoshop, (5) Nhận diện cây xanh đô thị và kỹ thuật chăm sóc cây xanh, (6) Dự toán công trình.    

Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành được thực hiện trong phạm vi nội bộ Tập đoàn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cập nhật thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành; nâng cao trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực khác góp phần bổ trợ cho CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

     Một số hình ảnh trong buổi mạn đàm về Ứng dụng Excel trong lập, quản lý hồ sơ chất lượng công trình.


Các tin khác