Cung cấp và trồng cây cảnh The Manor 2
Công Trình: Cung cấp và trồng cây cảnh The Manor 2. + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Minh. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2010.
 Công Trình: Cung cấp và trồng cây cảnh The Manor 2.

   + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Minh.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2010.


Các tin khác