Trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống tưới tự động cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ hợp lưu đến cầu Lê Văn Sĩ)
Công Trình: Trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống tưới tự động cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ hợp lưu đến cầu Lê Văn Sĩ). + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2011.
Công Trình: Trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống tưới tự động cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ hợp lưu đến cầu Lê Văn Sĩ).

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thực hiện: Năm 2011.


Các tin khác