Xây dựng hạng mục cây xanh cầu Rạch Tra
Công Trình: Xây dựng hạng mục cây xanh cầu Rạch Tra. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2011.
Công Trình: Xây dựng hạng mục cây xanh cầu Rạch Tra.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2011.

Các tin khác