Hạ tầng kỹ thuật cây xanh - Chung cư Tam Phú
Công Trình: Hạ tầng kỹ thuật cây xanh - Chung cư Tam Phú. + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ & Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2010.
Công Trình: Hạ tầng kỹ thuật cây xanh - Chung cư Tam Phú.

   + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ & Xây dựng  Địa ốc Đất Xanh.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2010.


Các tin khác