Kè chống sói mòn Taluy đồi và xây đá hộc gia cố mái - KCN Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
Công Trình: Kè chống sói mòn Taluy đồi và xây đá hộc gia cố mái - KCN Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương. + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Việt Giai. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2009.
Công Trình: Kè chống sói mòn Taluy đồi và xây đá hộc gia cố mái - KCN Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương.

   + Chủ đầu tư: Công ty  TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Việt Giai.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2009.


Các tin khác