Xây dựng cảnh quan cây xanh đường Tỉnh lộ 10B
Công Trình: Xây dựng cảnh quan cây xanh đường Tỉnh lộ 10B. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thực hiện: Năm 2011.
Công Trình: Xây dựng cảnh quan cây xanh đường Tỉnh lộ 10B.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thực hiện: Năm 2011.
Các tin khác