Xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao vòng xoay Cây Gõ ( Gói thầu trồng cây xanh)
Thời gian thi công: Năm 2013.

+ Công trình: Xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao vòng xoay Cây Gõ ( Gói thầu trồng cây xanh)

 

+ Chủ đầu tư: Khu quản lý Giao thông Đô thị số 01

+ Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

+ Thời gian thi công: Năm 2013.

 + Thời gian Duy tu: 2014,2015.
Các tin khác