Xây dựng công viên Thanh Đa - Đoạn 1.3
Công Trình: Xây dựng công viên Thanh Đa - Đoạn 1.3. + Chủ đầu tư: Khu quản lý đường thủy nội địa. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2012.
Công Trình: Xây dựng công viên Thanh Đa - Đoạn 1.3.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý đường thủy nội địa.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2012.
Các tin khác