Tăng cường mảng xanh xung quanh khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng
Công Trình: Tăng cường mảng xanh xung quanh khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng. + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3. + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh. + Thời gian thi công: Năm 2010.
 Tăng cường mảng xanh xung quanh khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng

Công Trình: Tăng cường mảng xanh xung quanh khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng.

   + Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 3.

   + Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Môi Trường Xanh.

   + Thời gian thi công: Năm 2010.
Các tin khác